BZH - Všejany 27.10.2012

V sobotu 27.10. jsme se vydali s ASS Ginou BJ a BB Argem Plantago na barvářské zkoušky honičů do Všejan, okr. Mladá Boleslav. Spolu s námi jela Magda s AC Yannym. Počasí tedy nebylo vůůůbec příznivé, již cesta byla děsivá. A aby toho nebylo málo, Peťulka si zaryla do paměti místo srazu, které ovšem bylo 35km vzdáleno tomu, kde opravdu sraz byl! Měli jsme štěstí na skvělé lidičky, nejen že se na nás počkalo, ale byl nám dán čas se najíst teplou polévkou a vzpamatovat se! Pak se vyrazilo do terénu. Po celou dobu sněžilo, na intenzitě přidávalo! Já s hafama začínala odložením a voděním. Pak jsme u ohínku čekali na přehození part a šlo se na stopy a chování u kusu. To už bylo na stopách hodně nasněženo! I přes nepřízeň počasí jsme zkoušky došli a šlo se do tepla se dobře najíst a čekat na vyhlášení...J Gina skončila v samých 4 v I.ceně a Argo sice jen s trojkama, ale bodově již ve II.ceně.

   
 
 
 

 

 

BZ - Bžany 21.10.2012

Tentokráte v neděli 21.10.12 jsme se vydali s ASS Ginou BJ, BB Argem Plantago a NKO Aramem ze Špiček na barvářské zkoušky do Bžan, okr. Teplice. Spolu s námi byla Jaruška s Chesnutem BJ, Magda s AC Yannym a přibyla k nám Peťula se svým BT Bossem....prostě letos vládneme v babském složení J Dnešek pro naší skupinu začal šoulačkami, následováním a barvami. Pokračovali jsme odložením. Poté jsme si dali malé občerstvení a prohodili jsme se s druhou skupinou, kde jsme zkoušky zakončili disciplínami nahánění, slídění a vodění. Úspěšně dokončili zkoušky všichni, naše skupina celá v I.cenách! Gina BJ v plném počtu, Argo i Aram byli raději jištěni na následování řemenem, tudíž dokončili zkoušky s jedinou 3! Chesnut BJ došel v plném počtu v I.ceně a jako nejmladší vyhrál za slídiče!

 
  
 
 
 
     
 
  
 
   
 
    
 

 

 

VZ - Štěpánov 13.10.2012

V sobotu 13.10.12 jsme se vydali s ASS Ginou BJ a Ianem BJ na všestranné zkoušky do Štěpánova, okr. Teplice. Spolu s námi zde opět byla Jaruška s Chesnutem BJ a Magda s AC Yannym, přibyla k nám Martina se svou fenkou AC Cathy. Dnešek začal lesem a to naháněním, šoulačkou s barvou, voděním a odložením. Poté jsme se přesunuli hromadně do polní části honitby a pokračovali jsme slíděním a s ním souvisejícími disciplínami jako je hlasitost, stopa živé zvěře, chování po výstřelu ad. Následovaly aporty a to dohledávky s pernatou a srstnatou zvěří + vlečky. Poté nahánění v rákosí a dohledávka kachny z rákosí. Dále jsme se přesunuli k vodě na kachnu z hluboké vody a zakončení zkoušek bylo klidem na stanovišti. Po úspěšném zakončení jsme se vydali na výborné občerstvení, domácí polévka a vynikající moučníky od Mirky J + gril.kuřátko, kde jsme vyčkali do vyhlášení. Ian s Ginou dokončili zkoušky v I.ceně, Ian v plném počtu jako Vítěz zkoušek! Gina se dvěma 3 jako druhá + Nejlepší práce v lese J Chesnut BJ došel jako třetí v I.ceně + Nejlepší práce na barvě.

 
   
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 

 

 

PZ - Štěpánov 9.9.2012

V neděli 9.9.12 jsme se vydali s ASS Ginou BJ a Ianem BJ na podzimní zkoušky do Štěpánova, okr. Teplice. Spolu s námi zde opět byla Jaruška s Chesnutem BJ a Magda s AC Yannym, přibyla k nám Lenka se svou NK Britou. Po nástupu a zahájení jsme začali slíděním, aby opět byla šance na zvěř. Došli jsme až k vodě, kde jsme nechali psiska smočit a osvěžit. Poté jsme si udělali disciplínu kachnu z hluboké vody a přesunuli se zpět na louky, kde jsme dokončili aportovací disciplíny pohozenou a vlečku. Zakončení bylo voděním na řemeni, pak už jsme se vydali občerstvit a vyčkat na vyhlášení. Ian s Ginou opětovně  dokončili zkoušky v I.ceně, Gina v plném počtu jako vítěz zkoušek a Ian s jednou 3 jako druhý J Chesnut s Yannym a Britou zkoušky došli ve II.cenách.

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

LZ - Štěpánov 2.9.2012

V neděli, dne 2.9.12 jsme se vydali s ASS Ginou BJ , Ianem BJ a jezevčicí Biancou Mirojan Bohemia na lesní zkoušky do Štěpánova, okr. Teplice. Spolu s námi zde byla Jaruška s Chesnutem BJ a Magda se svým AC Yannym. Po nástupu a zahájení jsme se vydali do honitby a začali jsme disciplínou nahánění, aby byla co největší možnost narazit na zvěř a prokázat hlasitost, ještě než se v lese začne střílet. Já jsem začínala s Ginou, která krásně prohnala celou leč, ale na zvěř nenarazila. Nastoupil Ian a zhruba ke konci vyskočila přede mnou srna, tak jsem ho navedla na stopu, kterou si vypracoval a zahlásil, když v tom z druhé strany vyskočilo srnče. Pustili jsme Ginu, která se taktéž nasadila na stopu a hlasitě se po ní vydala...měli oba štěstí a splněno! S jezevčicí, která šla jako poslední tolik štěstí nebylo. Dále jsme pokračovali slíděním a odložením. Poté jsme se přesunuli na další stanoviště k barvám, kde se na druhé straně cesty udělaly aporty - pohozená a vlečka. Následovaly šoulačky a barvy. Zakončovalo se klidem na stanovišti pro slídiče. Gina s Ianem měli splněno. S jezevčicí, Chesnutem a Yannym jsme se vydali ještě zkusit narazit na zvěř kvůli hlasitosti. Když už jsme to vzdávali, vyhnala Bianca srnce a zdárně jsme dokončili i hlasitost! Pak už jsme šli posedět, posilnit se a čekat na vyhlášení. Ian s Ginou oba dokončili ve stejném počtu v I.ceně, kdy Ian je mladší, tudíž zkoušky vyhrál J Jezevčice Bianca skončila na 3.místě v I.ceně. Chesnut s Yannym (s limitní známkou 2 z hlasitosti) zkoušky došli ve II.cenách...jejich výkony však byly excelentní a to jak na stopách,tak na aportech!

 

 

 
  
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 

      

 

KPZ - Kosičky 11.8.2012

Dne 11.8.12 jsme se zúčastnili s Justinem klubových podzimních zkoušek v Kosičkách, okr.Hradec Králové. Tento den byl pro nás oba hodně náročný...oba jsme byli po náročném týdnu stráveném na výcvikovém táboře hodně unavení, což bylo myslím hodně znát! Naše skupina začala pohozenou a vlečkami, pak jsme se přesunuli na slídění a s ním spojené disciplíny, kdy každý pes měl štěstí na zvěř!  Zakončení zkoušek bylo kachnou, kterou mi Justin poprvé položil na břehu na zem a oklepal se...to, co nikdy neudělal ani v trénincích. Tímto se bohužel přesunul do II.ceny